Vil du passe endnu bedre på dine medarbejdere?

Ved at hjælpe pårørende på arbejdspladsen reduceres antallet af sygedage, tabt værditilvækst undgås og den psykiske sundhed forbedres.

%

...af pårørende oplever, at de ikke får tilstrækkelig hjælp

%

...depressionsramte kan undgå tilbagefald, hvis deres pårørende får den nødvendige hjælp

Det værste du kan gøre er ikke at gøre noget

Forskning viser, at det gør en signifikant forskel på sygdomsforløbet, at de nærmeste pårørende får hjælp til at være en god støtte.

De pårørende søger og efterspørger noget, der kan hjælpe dem, men der har indtil nu ikke været meget hjælp at hente. 

Det er der nu!

 

Det værste vi kan gøre er ikke at gøre noget

Forskning viser, at det gør en signifikant forskel på sygdomsforløbet, at de nærmeste pårørende får hjælp til at være en god støtte.

De pårørende søger og efterspørger noget, der kan hjælpe dem, men der har indtil nu ikke været meget hjælp at hente. 

Det er der nu!

%

...af pårørende oplever, at de ikke får tilstrækkelig hjælp

%

...depressionsramte kan undgå tilbagefald, hvis deres pårørende får den nødvendige hjælp

Sådan kan vi hjælpe pårørende

Harvard-baseret læring

Viden skal kunne anvendes direkte i hverdagen. Derfor har vi en in-house expert i en Harvard-baseret tilgang til læring, der sikrer et højt udbytte for alle læringsstile.

Professionelle psykologer

Adgang til vores videomateriale, som udvikles i samarbejde med specialiserede psykologer og eksperter indenfor pårørenderådgivning. 

Dokumenteret effekt

Vi udvikler os hele tiden, og dokumenterer den positive effekt både generelt og i vores erhvervssamarbejder. Al måling foregår igennem vores platform og baseret på måleenheder, der er godkendt af World Health Organisation (WHO).

Ingen ventetid

Pårørende, der har behov for psykologhjælp, bliver mødt med en ventetid på op til 11 måneder. Det er først når personen selv bliver sygemeldt, at sundhedsforsikringen træder til. Sygemeldinger kan forebygges med akut hjælp.

 

Skal vi sammen forbedre livet for pårørende og spare din virksomhed for tabt værditilvækst?

Med Hjælp Til Pårørende kan du hjælpe både dine medarbejdere og deres familier. Til højre kan du se, hvad produktpakken i Hjælp Til Pårørende inkluderer. Op til 5 familiemedlemmer kan få glæde af alle fordelene. Derved sikrer vi, at den ramte får en god støtte og forståelse, og at de pårørende får hjælp til at tackle de svære situationer. 

På den måde forøges chancerne for, at den psykisk sygdomsramte bliver rask, samt at de pårørende forbliver raske. 

Hjælp Til Pårørende er et produkt hos sundhedsforsikringer.
Du kan tilbyde det direkte gennem os, hvis din virksomhed ikke allerede er dækket. Det tager ikke mere end 10 minutter at komme i gang.  

PRODUKTPAKKE

Hjælp Til Pårørende er et produkt hos sundhedsforsikringer.
Du kan tilbyde det direkte gennem os, hvis din virksomhed ikke allerede er dækket. Det tager ikke mere end 10 minutter at komme i gang.